Tjänster

Bättra Konsult erbjuder tjänster inom områdena analys, verksamhetsutveckling och projektledning. Kunderna finns i huvudsak inom offentlig sektor och uppdragen kan handla om allt ifrån skola, utbildning och arbetsmarknad till vård, omsorg och integration.

Inga tjänster är färdigpaketerade. Arbetet anpassas istället utifrån kundens mål, behov och ambitionsnivå och utgår ifrån grunderna för allt mål- och resultatstyrt arbete. Nedan följer några exempel på vad du anlitar Bättra Konsult för:

– Analysera och belysa ett behov, en företeelse, ett perspektiv eller ett visst område med hjälp av exempelvis intervjuer, enkätundersökningar och befintlig forskning
– Följa upp eller utvärdera en del av verksamheten såsom ett projekt, en bidragsomgång eller en informationssatsning
– Leda och moderera samtal och processer på interna och externa seminarier och konferenser
– Utveckla organisationers struktur och arbetssätt med hjälp av processkartläggningar, intervjuer och workshops
– Leda ett projekt eller en del av verksamheten för en avgränsad period

Comments are closed.