Bättra på kapaciteten i offentlig sektor

Bättra Konsult är rätt val för dig som har behov av att ”bättra på” analyskraften, tempot eller perspektiven i din verksamhet. Utredare, projektledare, utvärderare, processledare eller moderator är exempel på roller som vi gärna tar oss an.

Bättra Konsult vill medverka till en stark offentlig sektor genom att bidra med något som din kommun, myndighet eller organisation för stunden har behov av att bättra på. Oftast är det inte färdigpaketerade lösningar som din verksamhet behöver utan snarare en lösning på ett specifikt problem som du och dina kollegor  har svårt att hinna eller kunna hantera själva. Vi tror därför att konsulter i politiskt styrda organisation gör mest nytta som lyhörda och snabbfotade generalister, analytiker och kommunikatörer med djup förståelse för offentlig sektors mekanismer och arbetssätt. Vi vill att vårt arbete bedöms utifrån vår förmåga att snabbt identifiera knäckfrågor, driva processer framåt och bidra till konstruktiva och entusiasmerande samarbeten.

Bättra Konsult leds av Ida Thomson som tidigare har arbetat som projektledare, handläggare och utredare på olika skolmyndigheter och även har erfarenhet från managementkonsultbranschen. Bättra Konsult arbetar inom flera olika sakområden såsom med utbildnings-, arbetsmarknads- och civilsamhällesfrågor likväl som sociala frågor, kultur, demokrati och värdegrund.

Comments are closed.